W ramach programu Erasmus+ mobilność z krajami partnerskimi (KA107edycja 2018 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu otrzymał dofinansowanie na realizację 13 wizyt pracowników oraz studentów.
Wniosek złożony przez Dział Współpracy z Zagranicą (dawniej DBNiWZ) uzyskał maksymalną liczbę punktów. Projekt będzie realizowany wspólnie z następującymi uczelniami partnerskimi UEP:

Celem projektu jest rozszerzanie sieci kontaktów międzynarodowych umożliwiających transfer wiedzy, prowadzenie wspólnych projektów badawczych, podniesienie poziomu dydaktyki oraz umożliwienie studentom uzyskania wartościowych kwalifikacji.