Uczymy już od 34 712 dni
Erasmus+

Erasmus+ na UEP

Erasmus+ w liczbach

 

Erasmus+ KA103 projekt Mobilność z krajami programu realizowany na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w roku akademickim 2016/17, umożliwił:

  • studentom UEP odbycie studiów w uczelniach partnerskich,
  • studentom oraz absolwentom UEP wzięcie udziału w praktyce zagranicznej,
  • pracownikom uczelni uczestniczenie w szkoleniach oraz przeprowadzenie zajęć za granicą,
  • studentom uczelni partnerskich odbycie studiów na UEP,
  • pracownikom uczelni zagranicznych prowadzenie zajęć oraz uczestnictwo w szkoleniach na UEP.

 

Program Erasmus+ KA103 umożliwia wymianę zagraniczną z uczelniami/instytucjami z 28 państw członkowskich Unii Europejskiej; państw EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia oraz państw kandydujących do Unii Europejskiej: Turcja, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii.

 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu w posiada obecnie 143 umowy międzyinstytucjonalne z uczelniami szkolnictwa wyższego w 26 krajach uczestniczących w programie Erasmus+ KA103.


Podsumowanie działań realizowanych w projekcie Erasmus+ KA103 w roku akademickim 2016/17


Typ działania

Liczba uczestników

Wyjazdy studentów na studia

203

Wyjazdy na praktykę

24 (w tym 10 absolwentów)

Wyjazdy pracowników w celu prowadzenia zajęć

13

Wyjazdy pracowników na szkolenia

42

Razem wyjazdy

282


Działania zrealizowane na UEP w projekcie Erasmus+ KA103 w roku akademickim 2017/2018
Typ działania   Liczba uczestników
Wyjazdy studentów na studia 146
Wyjazdy na praktykę* 21
Wyjazdy pracowników w celu prowadzenia zajęć** 9
Wyjazdy pracowników na szkolenia** 39
Razem wyjazdy 215
* Stan na 18.06.2018 r. Nabór na praktyki trwa.
** Stan na 18.06.2018 r. Wyjazdy mogą być realizowane do 30.10.2018 r.

Działania zrealizowane na UEP w projekcie Erasmus+ KA103 w roku akademickim 2018/2019 

Typ działania Liczba uczestników
Wyjazdy studentów na studia                        126
Wyjazdy na praktykę*                                 14
Wyjazdy pracowników 
w celu prowadzenia zajęć**                                    22
Wyjazdy pracowników na szkolenia**               36
Razem wyjazdy 198
* Stan na 17.06.2019 r. Nabór na praktyki trwa.
** Stan na 17.06.2019 r. Wyjazdy mogą być realizowane do 30.10.2019 r.