Uczymy już od 35 112 dni
Erasmus+

Erasmus+ wyjazdy na studia - formalności

Poniżej przedstawiamy kilka ważnych informacji dotyczących formalności związanych z mobilnością – wyjazd na studia w ramach programu Erasmus+.


Przed wyjazdem należy:
- uzyskać zgodę Dyrektora studiów na wyjazd – złożyć odpowiedni wniosek w BOS;
- dopełnić innych formalności wymaganych przez BOS;
- złożyć w BOS podpisany Learning Agreement (podpis studenta, koordynatora  w UEP, uczelni zagranicznej);
- zaliczyć sesję (nie można wyjechać bez zaliczenia sesji, z “warunkiem”, podczas urlopu od zajęć).

Po dopełnieniu formalność wobec BOS na ok. 2 tygodnie przed wyjazdem należy dostarczyć do DWZZ zaświadczenie, w którym BOS potwierdza dopełnienie formalności i zaliczenie sesji oraz oświadczenie o ubezpieczeniu i nr rachunku bankowego, na który zostanie przesłane stypendium (dok. 2 i 3 w plikach do pobrania). Potrzebne będą również daty mobilności z listu akceptacyjnego. 

Wyjazd bez podpisania umowy będzie wyjazdem nieuprawnionym.

Datą rozpoczęcia okresu mobilności jest pierwszy dzień, w jakim Uczestnik powinien być obecny w organizacji przyjmującej (data pierwszego dnia zajęć w uczelni zagranicznej lub pierwszego dnia kursu językowego, jaki jest przewidziany w LA, lub pierwszego dnia przygotowania kulturowego uzgodnionego z uczelnią przyjmującą, lub pierwszego dnia powitania zorganizowanego przez organizację przyjmującą, nie pierwszy dzien od kiedy rozpoczyna się pobyt w akademiku).

Datą zakończenia jest ostatni dzień, w jakim Uczestnik musi być obecny w organizacji przyjmującej, tj. koniec pierwszej sesji egzaminacyjnej (bez poprawek) lub koniec zajęć.
Czas mobilności musi być co najmniej równy minimalnej długości trwania wyjazdu na studia, tj. 3 miesiące lub czas trwania trymestru. Od semestru letniego 2022 minimalny czas trwania mobilności to 2 miesiące, trymestr lub semestr.

Ewentualne przedłużenie mobilności należy zgłaszać do DWZZ mailem na co najmniej miesiąc przed planowanym (wg umowy) zakończeniem pobytu. Do wniosku należy załączyć zgodę uczelni partnerskiej (e-mail) oraz dyrektora studiów na przedłużenie wyjazdu.
Przedłużenie mobilności możliwe jest wyłącznie w obrębie jednego roku akademickiego, tj. z semestru zimowego (fall) na letni (spring).
Nie dotyczy studentów ostatniego roku studiów pierwszego stopnia, bowiem ostatni semestr musi zostać zrealizowany przez studenta na UEP.
Dłuższe niż wskazane w umowie finansowej pobyty, nie zgłoszone w terminie traktowane będą jako dni z finansowaniem zerowym.

Należy również pamiętać o załatwieniu transportu i zakwaterowania (uczestnik załatwia we własnym zakresie).

Pliki do pobrania:
https://ue.poznan.pl/pl/wspolpraca,c10/wspolpraca-z-zagranica,c74/erasmus,c1999/do-pobrania,a90106.html