Uczymy już od 34 518 dni
Komunikaty

Ankieta

Szanowni Państwo,
W ramach prowadzonych badań prowadzonych przez doktorantkę na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, zwracamy się z uprzejmą prośbą o udział anonimowej ankiecie, która dotyczy roli europejskiej przestrzeni edukacyjnej w rozwoju turystyki.
 Ankieta jest adresowana wyłącznie do osób, które w latach 2014 - 2019 wyjechały na stypendium w ramach programu Erasmus+ w celu kontynuowania nauki na zagranicznych uczelniach.
Link do anonimowej ankiety: