Szanowni Państwo,


Informujemy, iż pasażerowie przylatujący do Polski, od 17 lipca br. są zobowiązani wypełnić Kartę Lokalizacji Pasażera. Jest ona dostępna w formie elektronicznej na stronie internetowej aplikacje.gov.pl.

Papierowe formularze będą akceptowane przez personel pokładowy wyłącznie w przypadku braku dostępu do systemu teleinformatycznego.

 

Kwarantanna

 

Aktualnie obowiązujące przepisy stanowią, iż 10-dniowej kwarantannie po przyjeździe do Polski podlegają wszystkie osoby przekraczające dowolnym środkiem transportu (również pieszo) granicę Polski, zarówno jako granicę zewnętrzną Unii Europejskiej, jak i granicę wewnętrzną Strefy Schengen. Od tej ogólnej zasady obowiązują jednak pewne wyjątki, określone w przepisach szczegółowych.

Niezależnie od tego, czy przekraczamy granicę zewnętrzną, czy też wewnętrzną, z obowiązkowej kwarantanny są zwolnione:

 • osoby w pełni zaszczepione przeciwko COVID-19 (posiadające odpowiednie zaświadczenie), przy czym za w pełni zaszczepioną rozumie się osobę, która przyjęła wszystkie przewidziane dawki danej szczepionki dopuszczonej do obrotu na terenie UE, oraz od dnia pełnego zaszczepienia minęło co najmniej 14 dni;
 • osoby o statusie "ozdrowieńca", które zakończyły izolację albo hospitalizację z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2, nie później niż 6 miesięcy przed dniem przekroczenia granicy
 • ściśle określone grupy zawodowe, zgodnie z §3 ust. 1 oraz ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

  Dodatkowo, w przypadku podróży z krajów należących do Unii Europejskiej i EFTA, z obowiązkowej kwarantanny są zwolnione:
 • osoby posiadające negatywny wynik testu (honorowane są tylko testy z certyfikatem UE) w kierunku SARS-CoV-2 (PCR lub antygenowego), sporządzony w języku polskim lub angielskim, wykonanego w okresie 48 godzin przed przekroczeniem granicy, licząc od chwili wyniku tego testu;
 • dzieci do ukończenia 12 roku życia, jeżeli podróżują pod opieką dorosłych będących osobami zaszczepionym przeciwko COVID-19, lub posiadającymi negatywny wynik testu w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego w ciągu 48 h przed przekroczeniem granicy.

  W przypadku braku negatywnego testu w momencie przekraczania granicy wewnętrznej UE/EFTA (i tym samym nałożenia na taką osobę kwarantanny), istnieje możliwość wykonania na własny koszt testu w ciągu 48 godzin po powrocie do Polski. Negatywny wynik testu skutkuje zniesieniem kwarantanny.

  W przypadku podróży z krajów spoza Unii Europejskiej i EFTA z kwarantanny są zwolnione dodatkowo:
 • dzieci do ukończenia 12 roku życia, jeżeli podróżują pod opieką dorosłych będących osobami zaszczepionym przeciwko COVID-19.
 • osoby podróżujące z państw (Turcja), które uzgodniły z Rzeczpospolitą Polską zasady przepływu podróżnych w czasie ograniczeń pandemicznych, oraz w okresie 48 h po przekroczeniu granicy, uzyskają negatywny wynik testu w kierunku SARS-Cov-2.

  Osoby, które przybyły do Polski spoza UE/EFTA, mogą skrócić czas trwania kwarantanny poprzez wykonanie po powrocie testu w kierunku SARS-CoV-2, jednak nie wcześniej niż po 7 dniach od przekroczenia granicy.

  Powyższe zasady obowiązują do 31 sierpnia 2021 r.