Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej - instytucja, której podstawowym zadaniem jest wspieranie internacjonalizacji polskich uczelni i ośrodków naukowych, dysponująca narzędziami, ułatwiającymi realizację tego procesu i pozostająca w żywym dialogu ze środowiskiem akademickim w Polsce - organizuje konferencję "Internationability of Polish Science and Higher Education".


Wydarzenie odbędzie się 26 listopada 2019 r. w Warszawie, Mała Aula w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej, Plac Politechniki 1.

Tematyka konferencji będzie dotyczyła współpracy ponad granicami, międzynarodowej promocji nauki, wymiany dobrych praktyk.

Wśród prelegentów znajdą się prof. Małgorzata Kossowska, prof. Maciej Żylicz, prof. Tomasz Szapiro.


Szczegółowe informacje oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie NAWA