Komunikaty

Konkurs NAWA - wymiana bilateralna naukowców

NAWA zaprasza do składania wniosków w programach wymiany bilateralnej

Zachęcamy doktorantów do złożenia wniosku o stypendium w drugim naborze do Programu im. Iwanowskiej. Program umożliwia zagraniczne wyjazdy do najlepszych ośrodków na świecie.

 

W ramach programu doktoranci mogą odbyć część studiów doktoranckich w zagranicznych ośrodkach, w wybranym przez wnioskującego kraju. Taki naukowy pobyt może trwać od 3 do nawet 12 miesięcy. Wysokość stypendium na wyjazd może wynieść do 120 tys. zł.


Program przewiduje specjalne dofinansowanie w przypadku, gdy w wyjeździe młodym naukowcom towarzyszą małżonkowie oraz ich dzieci, a w przypadku osób niepełnosprawnych – także ich opiekunowie.

Pierwsze wyjazdy można będzie realizować już od początku września 2020 r.

 

Stypendyści w ramach programu będą mogli w zagranicznym ośrodku goszczącym:

 

·         odbyć część kształcenia związanego z przygotowywaniem rozprawy doktorskiej,

·         prowadzić badania naukowe związane z przygotowaniem rozprawy doktorskiej,

·         pozyskać materiały do rozprawy doktorskiej lub publikacji naukowej,

·         zrealizować część programu „Doktorat wdrożeniowy”,

·         prowadzić w ośrodku goszczącym zajęcia dydaktyczne albo prowadzić inne formy aktywności naukowej lub akademickiej powiązane z przygotowaniem rozprawy doktorskiej.

 

Nabór wniosków trwa do 17 grudnia 2019 r., do godz. 15.00. 

szczegóły oraz formularze aplikacyjne znajdują się na stronie NAWA - naukowcy

 

 

NAWA zaprasza nauczycieli akademickich z polskich uczelni do składania wniosków do Programu wymiany osobowej studentów i naukowców – OFERTA WYJAZDOWA. 
Obecnie NAWA realizuje wymianę akademicką w ramach umów międzyrządowych i współpracy dwustronnej z następującymi krajami: Armenia, Białoruś, Bułgaria, Chińska Republika Ludowa, Chorwacja, Czechy, Egipt, Japonia, Kazachstan, Macedonia Północna, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Tajwan, Ukraina, Węgry oraz Wietnam.
Nabór wniosków do większości wymienionych krajów (wyłącznie drogą elektroniczną) trwa do 20 grudnia 2019 r., godz. 15:00 czasu polskiego 
Szczegóły oferty dla naukowców dostępne  na stronach NAWA