Komunikaty

Wnioski - działanie tzw. siły wyższej

W oparciu o komunikaty Narodowej Agencji programu Erasmus+ informujemy,że NA nie zna jeszcze odpowiedzi na poniższe pytania:
·        Czy za okres nauki on-line/w formie e-learning oferowane przez uczelnię partnerską, kiedy student przebywa w Polsce, studentowi będzie przysługiwało stypendium?

·        Czy za okres przerwy pomiędzy zawieszeniem a wznowieniem zajęć w uczelni partnerskiej, kiedy student przebywa w Polsce, będzie mu przysługiwało stypendium?

·        Jak należy przygotować potwierdzenie okresu mobilności (zachowując ciągłość, czyli „od… do…”, z uwzględnieniem nauki online, czy też z uwzględnieniem przerwy w nauce) i jakie to będzie mieć konsekwencje na naliczanie wsparcia indywidualnego?

·    W związku z powyższym prosimy Państwa o czasowe wstrzymanie się z przesyłaniem wniosków o uznanie „siły wyższej”.