Uczymy już od 34 515 dni
Komunikaty

Wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w semestrze letnim 2020/2021

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zarządzeniem  Rektora nr 112 z dnia 30 listopada 2020r. wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+ możliwe będą na wniosek studenta kierowany za pośrednictwem DWZZ do prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą oraz prorektora ds. edukacji i studentów.
 
§ 1
WYDARZENIA (W TYM KONFERENCJE) I WYJAZDY
....
4) na wniosek studenta lub doktoranta, prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą oraz prorektor ds. edukacji i studentów mogą wyrazić zgodę na wyjazd studenta lub doktoranta do uczelni zagranicznej w celu odbycia części studiów; Decyzje dotyczące wyjazdów są uzależnione przede wszystkim od możliwości podróżowania i zgody uczelni partnerskiej na przyjęcie studenta/doktoranta; zgoda może zostać cofnięta w przypadku wprowadzenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub jej części, lub w państwie, na terenie którego student planuje odbyć część studiów, dodatkowych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, które mogą uniemożliwić wyjazd.