Uczymy już od 34 578 dni
Komunikaty

Zaświadczenie o średniej ocen

Zaświadczenie o średniej ocen wymagane do udziału w kwalifikacji na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+ w semestrze letnim 2020/2021 można uzyskać kontaktując się z BOS drogą mailową.
Zaświadczenie (w wersji papierowej) zostanie przygotowane na wniosek studenta przez BOS i DWZZ otrzyma informację gdy będzie gotowe. Termin dostarczenia dokumentu: 12.10.2020 godz. 13.30.
Osoby, które nie będą miały skanu dokumentu proszone są o załączenie do aplikacji screenu ze średnią z e-dziekanatu. Załączenie skanu/screenu jest konieczne do prawidłowego przesłania aplikacji – zadanie do wykonania.
Aplikacja online będzie możliwa do 11.10.2020 do godz. 23.59.
Aplikacja bez załącznika zostanie automatycznie zablokowana.
Instrukcja dotycząca aplikacji krok po kroku:
ue.poznan.pl/pl/wspolpraca,c10/wspolpraca-z-zagranica,c74/erasmus,c1999/erasmus-2020-2021,c14147/studia,c14291/instrukcja-aplikacji-na-platformie-outgoing-ue-poznan-pl,a92663.html