Uczelnia partnerska Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP) - Chonnam National University (CNU) w Korei Południowej zaprasza nauczycieli akademickich do prowadzenia zajęć w ramach szkoły letniej: Chonnam National University International Summer Session (CNU ISS) 2023.


Nasza Uczelnia może nominować maksymalnie 3 wykładowców. Chonnam National University dokona wyboru wykładowców ze zgłoszeń otrzymanych ze swoich uczelni partnerskich, którzy:

-  mają co najmniej stopień doktora,

- posiadają minimum 3 letnie doświadczenie dydaktyczne (do powyższego okresu nie wlicza się okres odbywania studiów doktoranckich oraz korzystania z urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego, wychowawczego, rodzicielskiego, urlopu dla poratowania zdrowia, naukowego, bezpłatnego oraz okresu przebywania na zwolnieniach lekarskich),

-  posiadają profil na portalach: Research Gate, Google Scholar, ORCID.


O uruchomieniu zgłoszonego kursu zdecyduje liczba studentów, którzy zapiszą się na wybrany kurs w ramach Summer Session.


Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o:

1) przesłanie lub złożenie w DWZZ propozycji tematu wykładu i sylabusa w języku angielskim,

2) złożenie formularza aplikacyjnego UEP w DWZZ (wymagany podpis kierownika)

do dnia 22 listopada 2022 r. do godz. 13.00  (termin nieprzekraczalny). Dokumenty można składać w DWZZ, pokój 221 budynek A lub przesłać na adres mailowy kamila.skowronska@ue.poznan.pl. Przyjęcie zgłoszenia musi zostać potwierdzone przez pracownika DWZZ. W sytuacji braku potwierdzenia prosimy o kontakt z DWZZ w godz. 08.00 – 15.00 (numer telefonu: 61-856-93-64).


Zgodnie z prośbą Chonnam National University uprzejmie prosimy o nieprzesyłanie zgłoszeń/chęci uczestnictwa bezpośrednio do uczelni partnerskiej.


Kryteria kwalifikacyjne przyjęte na UEP znajdują się w załączniku.


Szczegóły oferty CNU:

1) Teaching Period: June 23 - July 20, 2023 (The program dates are subject to change.) 

2) Teaching hours: 45 hours (3 hrs a day 9:00-12:00 or 13:30-16:30 on Monday, Tuesday, Thursday and Friday) 

3) Medium of class: English 

4) Class setup: Mixture of Korean and international students 

5) Class size: between 10 to 40 (minimum 10 students) 

6) Course topic: General courses are preferable to attract more students. The professors can freely propose any course. CNUISS course list offered from the last 3 years can be checked at the following link: https://international.jnu.ac.kr/Inbound/SummerSession/Course

7) Qualification: Doctoral degree with three year full-time teaching experience 

8) Financial support

- Honorarium: US$3,000

- Accommodation support: Guest house on campus or 1,000,000 KRW stipend

- Air fare support: US$1000 for those from Asia and US$2000 from outside of Asia


The general calendar for CNU ISS 2023:

-          November 30, 2022:  IRO Nomination deadline    

-          December 7, 2022: Faculty application deadline

-          January 31, 2023: Course list completed after consultation with the relevant departments based on the documents submitted

-          February 6 – March 31, 2023: International student application

-          April 19, 2023: Final screening based on the number of students registered (Minimum 10 students)

-          April 26, 2023: Send the official invitation letter to the final 10-15 professors