Dział Współpracy z Zagranicą (dawniej DBNiWZ) zachęca studentów UEP do zapoznania się z nadesłanymi ofertami praktyk od uczelni, przedsiębiorstw i organizacji non-profit. Większość ofert można zrealizować w ramach praktyk Erasmus + (jeżeli są zgodne z kierunkiem studiów).
Uczelnia zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za treść ogłoszeń.