Zapraszamy przyszłych studentów studiów magisterskich do aplikowania o stypendium na Uniwersytecie w Klagenfurcie. 

Oferta dedykowana jest dla osób, które chciałyby rozpocząć studia magisterskie na jednym z podanych kierunków:
Master in Mathematics
• Master in Game Studies and Engineering
• Master in Informatics
• Master in Information Management
• Master in Information and Communications Engineering (ICE):
- Branch of Study Autonomous Systems and Robotics
- Branch of Study Networks and Communications
- Branch of Study Business Engineering


Dla maksymalnie 20 studentów oferowane jest stypendium w wysokości 650 euro miesięcznie. 

oraz  jednorazowa kwota ryczałtowa na pokrycie kosztów podróży od 25-600 EUR.


Informacje: https://www.aau.at/en/study/student-life/scholarships-grants/technology-scholarships/