Dział Współpracy z Zagranicą  informuje o możliwości ubiegania się o wyjazd na semestr letni roku akademickiego 2020/2021 na studia w uczelni partnerskiej UEP Universidade del Pacifico w Peru
Oferta skierowana jest do studentów :
II roku studiów pierwszego stopnia (wyjazd w semestrze 4);
I roku studiów drugiego stopnia (wyjazd w semestrze 2);
II roku studiów drugiego stopnia (wyjazd w semestrze 4)
Studenci mogą realizować studia w uczelni partnerskiej w języku angielskim bądź hiszpańskim w ramach programu wybranego z listy:
Osoby zainteresowane proszone są o złożenie w naszym dziale (pokój 221 bud.A) następujących dokumentów do dnia
5 października 2020r. do godz. 13:00

  • Formularza studenta UEP (do pobrania na stronie) na wyjazd zagraniczny, podpisanego przez promotora i Dyrektora studiów (do pobrania na stronie)
  • Potwierdzenia znajomości języka angielskiego, bądź hiszpańskiego: zdany test Erasmusa, lub kopia certyfikatu lub zaświadczenie od lektora SPNJO (dokument do pobrania w sekretariacie SPNJO) potwierdzające, że student zna język angielski na tyle dobrze, by móc w tym języku studiować w Peru.
Zakwalifikowane osoby będą zobligowane do wypełnienia formularza online wysłanego przez Universidade del Pacifico po przesłaniu nominacji przez DWZZ.
Film promocyjny o uczelni: Universidade del Pacifico, Studentka UEP


Universidad del Pacífico nie posiada akademików ale udziela informacji na temat możliwości zakwaterowania w wynajmowanych mieszkaniach, prywatnych akademikach czy family homes .

Miesięczne koszty zakwaterowania to ok. 300-400 USD .


Wiza jest obowiązkowa dla wszystkich przyjeżdżających studentów.  International Relations Office w Universidad del Pacífico poinformuje o wymaganych dokumentach. Student otrzyma informację drogą e-mail. Procedura uzyskania wizy zajmuje 2 do 6 tygodni.
Wszyscy studenci przyjeżdżający do Peru muszą posiadać pełne ubezpieczenie.