Każdy student wyjeżdżający na uczelnię partnerską zobowiązany jest:
- ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia na czas podróży oraz pobytu w instytucji przyjmującej.
-dopełnić wszelkich zobowiązań przed wyjazdem w dziekanacie (zaliczenie sem. poprzedzającego wyjazd, podanie do dziekana, LA, deklaracja zaliczenia przedmiotów),

Oświadczenie o ubezpieczeniu oraz potwierdzenie z Dziekanatu należy złożyć przed wyjazdem w Dziale Współpracy z Zagranicą (dawniej DBNiWZ) (dokumenty są dostępne w plikach do pobrania).

Zachęcamy również do zapoznania się z pakietem informacyjnym MSZ, dzięki któremu Twój pobyt będzie bezpieczniejszy.

 

Przed wyjazdem warto zarejestrować swoją podróż w serwisie Odyseusz. Darmowa rejestracja, która trwa kilka minut, może w niebezpiecznej sytuacji uratować życie. Przygotowany przez polskie MSZ serwis Odyseusz pomaga zlokalizować podróżnych z Polski w każdym zakątku globu,a w czasie niebezpieczeństwa umożliwia także konsulowi rozsyłanie zarejestrowanym osobom darmowych powiadomień SMS oraz ułatwia organizację odpowiedniej pomocy.

 

Z serwisu można korzystać na urządzeniach stacjonarnych i mobilnych. Podróżny może zarejestrować pojedynczą, krótką podróż, podając swoje dane osobowe, dane osób towarzyszących, a także czas i miejsce lub etapy pobytu. Można także założyć konto w serwisie, zarejestrować swój wyjazd, a w razie potrzeby mieć możliwość aktualizowania swoich danych. 

 

Odyseusz to nie ostatnie narzędzie MSZ, z którego warto korzystać w podróży. Najważniejsze praktyczne informacje na temat wszystkich krajów świata można znaleźć w serwisie Polak za granicą. Zainteresowani znajdą tam opisy krajów świata, informacje nt. obowiązujących przepisów wjazdowych, wiz, opłat, prawa lokalnego, miejscowych zwyczajów, opieki zdrowotnej, koniecznych szczepień. Sekcja Informacje dla podróżujących zawiera zestawienie podstawowych zasad, o których należy pamiętać przygotowując się do wyjazdu i podczas pobytu za granicą, szczególnie w zakresie wykupu odpowiedniego ubezpieczenia i możliwości skorzystania z pomocy konsularnej świadczonej przez polskie urzędy konsularne za granicą.

Zachęcamy także do skorzystania z mobilnej wersji serwisu Polak za granicą – aplikacji iPolak, dostępnej bezpłatnie do pobrania na urządzania z najpopularniejszymi systemami operacyjnymi (iOS, Android i WindowsPhone).Na stronach poradnika podane są adresy polskich placówek dyplomatycznych, gdzie w razie potrzeby można szukać pomocy konsula. Aplikacja iPolak zwiększa bezpieczeństwo podróżujących Polaków dzięki takim funkcjom jak przycisk S.O.S. z telefonem alarmowym do najbliższej polskiej placówki. W razie zaistnienia niebezpiecznych sytuacji w kraju pobytu zarejestrowanego użytkownika, MSZ wyśle powiadomienie PUSH o zagrożeniu. Aplikacja działa w wersji offline, ale do pobrania najnowszych aktualizacji i ostrzeżeń trzeba skorzystać z Internetu.

 

Dodatkowym instrumentem są Ostrzeżenia dla podróżujących. Są to komunikaty publikowane w przypadku wystąpienia nagłych okoliczności dotyczących stanu bezpieczeństwa w danym państwie (np. wprowadzenie stanu wyjątkowego, zamach terrorystyczny lub informacje o znacznym wzroście zagrożenia terrorystycznego, wystąpienie klęski żywiołowej) zawierające rekomendację dla osób podróżujących ujętą w 4-stopniowej skali. Informacje o zagrożeniach w różnych rejonach świata można także śledzić na profilu @PolakzaGranica  (twitter.com/PolakZaGranica) na Twitterze.

 

Ponadto, Ministerstwo Spraw Zagranicznych zamieszcza na swoich stronach szereg poradników ułatwiających właściwe przygotowanie do podróży i pobytu za granicą. Szczególnie użyteczne informacje można znaleźć w poradnikach Bezpieczne wakacje oraz Praca i pobyt w UE.

 

Dodatkowo informujemy, że nie zawsze możemy pomóc naszym obywatelom – uprawnienia konsula są ograniczone. Konsul nie może:

-       regulować jakichkolwiek zobowiązań finansowych, takich jak długi, grzywny, mandaty, koszty postępowania sądowego itp.;

-       świadczyć usług, które wykonują biura turystyczne, banki, firmy ubezpieczeniowe oraz firmy transportowe;

-       pośredniczyć w uzyskaniu zgody na zatrudnienie czy uzyskaniu zakwaterowania;

-       ingerować w konflikty dotyczące niewywiązywania się ze zobowiązań jednej ze stron wynikających z zawartych przez nie umów cywilnoprawnych (stosunek pracy, zakup usług turystycznych etc.);

-       pełnić funkcji adwokata lub angażować za osobę zainteresowaną pełnomocnika (może natomiast dostarczyć zainteresowanemu listę adwokatów cieszących się zaufaniem urzędu konsularnego).

 

Przypominamy także, że polski konsul jest uprawniony do działania wyłącznie na rzecz obywateli polskich.