Uczymy już od 35 183 dni
Aktualności

The Lauder Institute, Wharton School, University of Pennsylvania Philadelphia

Dla kogo: Pracowników naukowych uczelni należących do globalnej sieci Santander Universidades, zainteresowanych tematyką programu (warunkiem koniecznym jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego).

Szczegóły programu

Organizator wydarzenia: Lauder Institute, Wharton School, Uniwersytet w Pensylwanii

Temat: „The Future of State”

Miejsce: Filadelfia, USA

Termin konferencji: 15-18 kwietnia 2014 roku

Termin nadsyłania zgłoszeń: 1 marca 2014 roku

Szczegółowe informacje: w plikach do pobrania

(Zgłaszać swoją kandydaturę można dopiero po  jej akceptację przez koordynatorów projektu w uczelni)


Koszty: Koszty transportu do/z Pensylwanii pokrywa Uczelnia macierzysta uczestnika. Pozostałe koszty finansowane są przez Santander Universidades.


Uwaga! Każda z Uczelni może zgłosić maksymalnie sześcioro kandydatów do programu, zatem konieczne jest przeprowadzenie wstępnej rekrutacji przez wyznaczonych koordynatorów współpracy w Uczelni.


Po zakończeniu rekrutacji wewnętrznej, kandydaci składają swoje aplikacje zgodnie z określonym przez Uniwersytet w Pensylwanii procesem.

Pracownicy zakwalifikowani do udziału w Programie zostaną o tym fakcie poinformowani przez Uniwersytet w Pensylwanii.
   

Szczegółowe informacje o programie Santander Universidades:

www.santanderuniversidades.pl

www.santander.com/universities