Bank Zachodni WBK umożliwia pracownikom, doktorantom i studentom UEP uczestnictwo w Globalnych Programach Santander Universidades organizowanych regularnie lub jednorazowo w ramach sieci uczelni posiadających umowy o współpracy z Grupą Santander, a także będzie oferować i dofinansowywać staże, studia i badania lub inne formy międzynarodowej wymiany studentów, doktorantów i/lub pracowników UEP.


Pracownicy Uniwersytetu, doktoranci i studenci uczestniczący w takich programach muszą spełniać właściwe kryteria i poddać się wymogom proceduralnym w tym procesowi kwalifikacji prowadzonemu przez UEP.


UEP przeprowadzi rekrutację wewnętrzną kandydatów do udziału w Programach Globalnych organizowanych przez uczelnie organizujące w ramach sieci uczelni partnerskich Santander Universidades, tj.:

  • Brown International Advanced Research Institutes (Brown University)

  • Globalization TrendLab: Reducing Poverty & Inequality (University of Pennsylvania)

  • W50 (Woman 50) Program (University of California, LA)

  • Negotiations Program (University of California, LA)

Bieżące informacje na temat możliwości udziału w Globalnych Programach Santander i prowadzonych rekrutacjach znajdują się w zakładce AKTUALNOŚCI