Archiwum 2013

ZP/009/13

Przebudowa budynku Collegium Linquisticum w zakresie przystosowania do aktualnych przepisów ochrony przeciwpożarowej
Oferty należy składać do dnia  28 marca 2013 r. do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016
 
w sprawach merytorycznych:
Zdzisław Flaczyński, tel.: 61 856 95 43
 
w sprawach formalnych:
Tomasz Lulka,  tel.: 61 856 92 79
 
nr publikacji w BZP: 100426-2013