Archiwum 2013

ZP/013/13

Dostawa i uruchomienie urządzenia do cyfrowego druku w kolorze wraz z rocznym kontraktem serwisowym dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Oferty należy składać do dnia  7 marca 2013 r.  do godz. 08:00 w Kancelarii UEP,
w bud. B, pok. 016
 
w sprawach merytorycznych:
Waldemar Gieracki tel. 61 856 94 97
Sławomir Stawny tel. 61 856 38 36
 
w sprawach formalnych:
Tomasz Lulka  tel. 61 856 92 79
 
nr publikacji w BZP: 81962-2013