Archiwum 2013

ZP/019/13

Dostawa sprzętu fizyko-chemicznego i laboratoryjnego dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Oferty należy składać do dnia  23 kwietnia 2013 r.  do godz. 08:00 w Kancelarii UEP,
w bud. B, pok. 016
 
w sprawach merytorycznych:
Florian Cieślewicz tel./ fax: 61 856 95 95
 
w sprawach formalnych:
Tomasz Lulka  tel. 61 856 92 79
 
nr publikacji w BZP: 143938-2013