Archiwum 2013

ZP/020/13

Dostawa cukierków reklamowych dla Projektu Kadry dla Gospodarki
Oferty należy składać do dnia  10 maja 2013 r.  do godz. 08:00 w Kancelarii UEP,
w bud. B, pok. 016
 
w sprawach merytorycznych:
Katarzyna Muczyńska tel.: 604 436 416
 
w sprawach formalnych:
Tomasz Lulka  tel.: 61 856 92 79
 
nr publikacji w BZP: 173834-2013