Archiwum 2013

ZP/026/13

Dostawa serwera, biblioteki taśmowej, macierzy dyskowej, półki do macierzy dyskowej i oprogramowania
Oferty należy składać do dnia 29 maja 2013 r. do godz. 8:00 w Kancelarii UEP,

w bud. B, pok. 016


w sprawach merytorycznych:
Łukasz Sosnowski tel. 61 856 92 84
 
w sprawach formalnych:
Tomasz Lulka  tel. 61 856 92 79
 
nr publikacji w BZP: 198010 - 2013
                                 202658 - 2013