Archiwum 2013

ZP/042/13

Sukcesywna dostawa papieru toaletowego dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Oferty należy składać do dnia  18 czerwca 2013 r.  do godz. 08:00 w Kancelarii UEP, 
w bud. B, pok. 016


w sprawach merytorycznych:

Ewa Gaca, tel.: 61 856 95 97


w sprawach formalnych:
Tomasz Lulka  tel.: 61 856 92 79
 
nr publikacji w BZP: 102927-2013