Archiwum 2013

ZP/045/13

Dostawa sprzętu biurowego i oprogramowania
Oferty należy składać do dnia 28 czerwca 2013 r. do godz. 8:00 w Kancelarii UEP,

w bud. B, pok. 016


w sprawach merytorycznych:
Florian Cieślewicz tel. 61 856 95 95
 
w sprawach formalnych:
Tomasz Lulka  tel. 61 856 92 79
 
nr publikacji w BZP: 238136 - 2013