Archiwum 2013

ZP/047/13

Usługa prowadzenia zajęć dodatkowych z matematyki dla studentów studiów stacjonarnych I roku Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w ramach Projektu „Kadry dla Gospodarki”
Oferty należy składać do dnia 1 lipca czerwca 2013 r. do godz. 8:00 w Kancelarii UEP,

w bud. B, pok. 016


w sprawach merytorycznych:
Piotr Idczak tel. 61 854 33 79
 
w sprawach formalnych:
Tomasz Lulka  tel. 61 856 92 79
 
nr publikacji w BZP: 240188 - 2013