Archiwum 2013

ZP/049/13

Wykonanie zestawów startowych dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w ramach projektu „Kadry dla Gospodarki”
Oferty należy składać do dnia  29 lipca 2013 r. do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016
 
w sprawach merytorycznych
Piotr Idczak, tel.: 61-854-33-79
Anna Ochmańska, tel.: 61-854-36-80
 
w sprawach formalnych:
Tomasz Lulka,  tel.: 61 856 92 79
 
nr publikacji w BZP: 273636-2013