Archiwum 2013

ZP/051/13

Przeprowadzenie zajęć oraz egzaminów, seminariów i promotorstwo związane z III edycją studiów podyplomowych w ramach projektu „Studia podyplomowe Energia”
Oferty należy składać do dnia  30 lipca 2013 r.  do godz. 08:00 w Kancelarii UEP,
w bud. B, pok. 016
 
w sprawach merytorycznych:
Agnieszka Ziomek tel.: 503 396 595
 
w sprawach formalnych:
Tomasz Lulka  tel.: 61 856 92 79
 
nr publikacji w BZP: 142781-2013