Archiwum 2013

ZP/059/13

Dostawa sprzętu fizyko-chemicznego i laboratoryjnego dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Oferty należy składać do dnia  1 sierpnia 2013 r. do godz. 08:00 w Kancelarii UEP, 
w bud. B, pok. 016


w sprawach merytorycznych:
Florian Cieślewicz tel.: 61 856 95 95
 
w sprawach formalnych:
Tomasz Lulka  tel.: 61 856 92 79
 
nr publikacji w BZP: 293126 - 2013