Archiwum 2013

ZP/061/13

Wydruk katalogów „Strategia UEP” w j. polskim i angielskim dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Oferty należy składać do dnia  12 sierpnia 2013 r. do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 - Kancelaria czasowo przeniesiona do pok. 025
 
w sprawach merytorycznych:
Iwona Cieślik, tel.: 61 856 92 88
 
w sprawach formalnych:
Tomasz Lulka,  tel.: 61 856 92 79
 
nr publikacji w BZP: 312756-2013