Archiwum 2013

ZP/064/13

Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
ferty należy składać do dnia  29 sierpnia 2013 r. do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016
 
w sprawach merytorycznych:
Adam Grzondziel, tel.: 61 856 95 35
 
w sprawach formalnych:
Tomasz Lulka,  tel.: 61 856 92 79
 
nr publikacji w BZP: 337850-2013