Archiwum 2013

ZP/065/13

Sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego
Oferty należy składać do dnia  8 sierpnia 2013 r. do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016
 
w sprawach merytorycznych:
Florian Cieślewicz, tel. 61 856 95 95
 
w sprawach formalnych:
Tomasz Lulka,  tel.: 61 856 92 79
 
nr publikacji w BZP:   307044-2013