Archiwum 2013

ZP/071/13

Dostawa kalendarzy trójdzielnych oraz kopert do nich na rok 2014 dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Oferty należy składać do dnia  20 sierpnia 2013 r. do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B - Kancelaria czasowo przeniesiona do pok. 025
 
w sprawach merytorycznych:  
Iwona Cieślik tel. 61 856 92 88
w sprawach formalnych:
Tomasz Lulka,  tel. 61 856 92 79
 
nr publikacji w BZP: 322194 - 2013