Archiwum 2013

ZP/081/13

Obsługa techniczna (kontrakt serwisowy) cyfrowego urządzenia drukującego Xerox XC 560 z wyposażeniem dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Oferty należy składać do dnia  3 września 2013 r. do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016


w sprawach merytorycznych:
Sławomir Stawny tel. 61 856 38 06, 61 856 38 02
 
w sprawach formalnych:
Tomasz Lulka,  tel. 61 856 92 79
 
nr publikacji w BZP: 340932 - 2013