Archiwum 2013

ZP/095/13

Sukcesywna dostawa środków czystości oraz produktów związanych z utrzymaniem czystości w 2014 roku dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Oferty należy składać do dnia  9 października 2013 r. do godz. 08:00 w Kancelarii UEP, 
w bud. B, pok. 016
 
w sprawach merytorycznych:

Ewa Gaca, tel.: 61 856 95 97

w sprawach formalnych:
Tomasz Lulka,  tel.: 61 856 92 79
 
nr publikacji w BZP:   200773 - 2013