Archiwum 2013

ZP/098/13

Dostawa sprzętu do rozbudowy przewodowego systemu konferencyjnego BOSCH

Oferty należy składać do dnia  15 października 2013 r. do godz. 08:00 w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016

w sprawach merytorycznych:

Artur Żurek tel.: 61 856 94 97

w sprawach formalnych:

Tomasz Lulka, tel.: 61 856 92 79
nr publikacji w BZP: 405184  - 2013