Archiwum 2013

ZP/100/13

Dostawa chromatografu gazowego z wyposażeniem dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Oferty należy składać do dnia  23 października 2013 r. do godz. 08:00 w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016

w sprawach merytorycznych:

Dorota Klensporf-Pawlik tel. 61 856 90 35

Artur Żurek tel.: 61 856 94 97

w sprawach formalnych:

Tomasz Lulka, tel.: 61 856 92 79
nr publikacji w BZP: 417996 - 2013