Archiwum 2013

ZP/108/13

Sukcesywna dostawa papieru toaletowego i ręczników papierowych w 2014 roku dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Oferty należy składać do dnia 14 listopada 2013 r. do godz. 08:00 w Kancelarii UEP,
w bud. B, pok. 016

w sprawach merytorycznych:
Ewa Gaca tel.: 61-856 95 97

w sprawach formalnych:
Tomasz Lulka tel.: 61 856 92 79

nr publikacji w BZP: 233913-2013