Archiwum 2013

ZP/114/13

Dzierżawa urządzenia do produkcyjnego cyfrowego druku z obsługą techniczną dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Oferty należy składać do dnia  3 grudnia 2013 r. do godz. 08:00 w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016

w sprawach merytorycznych:

Sławomir Stawny tel. 61 856 38 06, 61 856 38 02

w sprawach formalnych:

Tomasz Lulka, tel.: 61 856 92 79
nr publikacji w BZP: 478544 - 2013