Archiwum 2013

ZP/116/13

Wykonanie oraz dostarczenie do siedziby Zamawiającego sprzętu wystawienniczego roll-up w ramach Projektu "Kadry dla Gospodarki"
Oferty należy składać do dnia  5 grudnia 2013 r. do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 
w sprawach merytorycznych:
Anna Ochmańska tel. 61854 36 80
Grażyna Dehnel tel. 61 854 39 37
 
w sprawach formalnych:
Tomasz Lulka,  tel.: 61 856 92 79
 
nr publikacji w BZP: 487390-2013