Archiwum 2013

ZP/118/13

Kompleksowa usługa utrzymania czystości pomieszczeń wraz z obsługą szatni w obiektach Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w latach 2014 i 2015
Oferty należy składać do dnia  17 grudnia 2013 r. do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 
w sprawach merytorycznych:
Maria Święch –Konatkiewicz tel.: 61 856 95 80
Jarosław Wojciechowski tel.: 61 854 30 65
w sprawach formalnych:
Tomasz Lulka,  tel.: 61 856 92 79
 
nr publikacji w BZP:  506684 - 2013