Archiwum 2013

ZP/119/13

Dostawa sprzętu i oprogramowania
Oferty należy składać do dnia  13 grudnia 2013 r. do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 
w sprawach merytorycznych:
Artur Żurek - tel. 61 856 94 97 
w sprawach formalnych:
Tomasz Lulka,  tel.: 61 856 92 79
 
nr publikacji w BZP:  503510-2013