Archiwum 2013

ZP/120/13

Dzierżawa urządzenia do produkcyjnego cyfrowego druku z obsługą techniczną dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Oferty należy składać do dnia  18 grudnia 2013 r. do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 
w sprawach merytorycznych:

Sławomir Stawny tel. 61 856 38 06, 61 856 38 02

w sprawach formalnych:
Tomasz Lulka,  tel.: 61 856 92 79
 
nr publikacji w BZP:  509246 - 2013