Uczymy już od 34 518 dni
Uchwały Senatu w Roku Akademickim 2019/2020

Uchwała nr 11 z dnia 27 września 2019 roku

Uchwała ws. zatwierdzenia efektów uczenia się oraz przypisania kierunków studiów, prowadzonych od roku akademickiego 2019/2020, do nowych dyscyplin naukowych