Aktualna strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu znajduje się pod adresem:
www.bip.ue.poznan.pl