Ogłoszenia

ZP/001/15

Wynik postępowania
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych i cateringowych jednorazowych dla projektu Kadry dla Gospodarki.
Oferty należy składać do dnia  23 29 stycznia 2015 r. do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 
w sprawach merytorycznych:

Anna Ochmańska tel.: 61 854 37 22

Dorota Pałubicka tel. 854 37 22

w sprawach formalnych:

Renata Glinkowska, tel.: 61 856 92 79
 
nr publikacji w BZP: 6195-2015