Ogłoszenia

ZP/001/16

Wynik postępowania po czynnościach powtórzonych

Organizacja konferencji IMP 2016 dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Oferty należy składać do dnia  17 18 lutego 2016 r. do godz. 08:00 09:00 Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 
w sprawach merytorycznych:
Adam Dymitrowski
Grzegorz Leszczyński
w sprawach formalnych:
Tomasz Lulka, tel.: 61 856 92 79

nr publikacji w BZP: 9363 - 2016
nr publikacji w BZP:15345 - 2016