Uczymy już od 34 436 dni
Ogłoszenia

ZP/001/17

 

Rozbudowa Hali Sportowej o zaplecze magazynowe.




Oferty należy składać do dnia 14 lutego 2017 r. do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 
w sprawach merytorycznych:
Zdzisław Flaczyński tel. 61-856-94-62

w sprawach formalnych

Tomasz Lulka, tel.: 61 856 92 79
 
nr publikacji w BZP:   15672- 2017