Uczymy już od 34 440 dni
Ogłoszenia

ZP/001/19

Wynik postępowania

 

Remont pomieszczeń w obiektach Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Oferty należy składać do dnia 5 lutego 2019 r. do godz. 8:00 
w kancelarii UEP, bud. B, pok. 016

w sprawach merytorycznych:
Katarzyna Wujec

w sprawach formalnych:

Renata Glinkowska