Ogłoszenia

ZP/001/20

unieważnienie postępowania

 Instalacja systemu okablowania strukturalnego w budynku Collegium Altum na piętrach od 5 do 17Oferty należy składać do dnia: 30 stycznia 2020 r. do godz. 8:00,  07 lutego 2020 do godz. 8:00, 10 lutego 2020 do godz. 8:00,">11 lutego 2020 do godz. 8:00,
w kancelarii UEP, bud. B, pok. 016