Ogłoszenia

ZP/002/16

Unieważnienie postępowania

Dostosowanie budynku Collegium Altum do aktualnych przepisów ochrony p.poż.– Budowa wentylacji pożarowej

Oferty należy składać do dnia  16 lutego 19 LUTEGO 2016 r. do godz. 08:00 Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 
w sprawach merytorycznych:

Dawid Tomczak tel. 61-856-95-43

Maciej Pokorski tel. 61 856-94-67


w sprawach formalnych:
Tomasz Lulka, tel.: 61 856 92 79

nr publikacji w BZP: 21842 - 2016